ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทีมเคลื่อนที่เร็ว สพฐ. ติดตามการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม
ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT)
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
นายวีรพงษ์ คล้ายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายสรุปการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พร้อมนำเสนอนวัตกรรม "สร้างสรรค์คนดี" ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
ประธานและคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน
คณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ให้ข้อแนะนำการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในด้านต่างๆ
นักเรียนนำเสนอโครงงานคุณธรรม ซึ่งเป็นโครงงานดีเด่นด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,21:46   อ่าน 34 ครั้ง